• Regien Cox' merkelige sementblandere. FOTO: Johan Otto Weisser

Variasjoner i Kristiansand Kunsthall

Kristiansand Kunsthall viser nå fire separate utstillinger. Øivind Brune, Regien Cox, Håkon Henriksen og Tony Higginson. Det er svært ulike kunstner vi her stifter bekjentskap med, men utstillingene kler hverandre og fungerer godt sammen.