Glemt mesterverk

En litterær opplevelse, et mesterverk, utgitt i 1947 og senere glemt. I dag en av de aller vesentligste verk om hva krig gjør med mennesker.