• FINALIST: Rebekka Mæland er en av finalistene som konkurrerer om hovedstipendet 28. september. FOTO: Lars Hoen

Finalistene til Cultivas Idestipend