Har tro på Honningbarna i 2011

Ber lytterne legge ekstra godt merke til Kristiansands-punkerne.