Timbuktu - Alla vill til himmelen men ingen vill dö