LILLESAND: Den himmelske lapskausen er det Per Oddvar Hildre, dette fyrverkeriet av en dirigent fra Sunnmøre, som skal stå for. Han leder en stor allsangkveld i Lillesand kirke der blant annet bedehussalmene står i fokus. Og ikke mindre enn sju trøorgler skal slepes inn i kirken.

— Har du et orgel du ønsker å blåse støvet av, er det bare å melde seg, sier kantor Tim Harry Blomberg.

«Buddha i bakgården» vil presentere to ulike retninger innen buddhismen. Buddhistmunk

Såzen Larsen Kusano fra Kristiansand skal presentere deler av messen i den japanske zenbuddhismen, mens tannlegen og buddhistlæreren Sotozen Xilan-Thoi Lam tilhører den vietnamesiske tradisjonen.

Dagene fra 21. til 24. august vil sakral-festivalen, som er den første i sitt slag i Norge, sette sitt preg på byen. Vi vil bli kjent med sangen og musikken til Hare Krishna-bevegelsen. Gospelkoret KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid - skal samle sangere fra Sørlandet og ha øvelser og konsert.

Professor Notto Thelle skal ta for seg et tenkt møte mellom fiskeren Markus og Buddha.

— Det vil også bli flere andre programposter, men alt er ikke helt fastlagt ennå, sier Tim Harry Blomberg og Solveig Botnen Eide i programkomiteen.