• Trude Gomnæs Ugelstad føler ikke at ansvaret tynger når hun nå hopper inn i debatten om Kunstsilo og publikumstall. FOTO: Geir Mogen

Hun blir ny SKMU-direktør

Trude Gomnæs Ugelstad skal lage utstillingene som skal trekke 150.000 til Kunstsilo.