Streikeleder Tor Anders Aadalen i fagforbundet Creo etterlyser mer innsats fra Kilden-direktør Furre for å få slutt på streiken. Streikeleder Tor Anders Aadalen i fagforbundet Creo etterlyser mer innsats fra Kilden-direktør Furre for å få slutt på streiken. Foto: Jacob J. Buchard

Streiken skjerpes - tillitsvalgt mener Furre har et ansvar

LO øker streikeuttaket ved Kilden fra 43 til 56. Tillitsvalgt Tor Anders Aadalen mener direktør Furre har et ansvar for å få slutt på konflikten.