Streiken skjerpes - tillitsvalgt mener Furre har et ansvar