Betenkelig nær det hjemmesnekrede

I juniorutgavene av Olsenbanden-filmene er handlingen lagt til et pastoralt sekstitall, intrigene har vært tradisjonelle, men med en viss spenst.