• Det eneste kjente fargebildet av Knut Hamsun viser ham på vei inn til besøk hos Adolf Hitler. Til venstre for Hamsun går Otto Dietrich som senere fortalte at Hitler var rasende etter møtet. Til høyre for Hamsun ser vi oversetter Egil Holmboe fra NS, og bak går Ernst Züchner som skrev ned alt som ble sagt under møtet. Mannen helt til venstre er muligens Hitlers adjutant Rudolph Schmundt. FOTO: Walter Frentz/Ullstein bild

Hva var det Knut Hamsun sa som gjorde Hitler så opprørt?

Knut Hamsun var nazist, men da han møtte Adolf Hitler ble de uvenner.