Viktige spor etter levd liv på 101 norske fyr

Per Arvid Åsen får nærmest fyrfolket og deres vekslende levekår til å vokse opp av jorden for oss lesere.