• ÆRE: Mange ville vise hedersmannen Olav Arne Kleveland den siste ære ved begravelsen fra Evje kyrkje fredag. FOTO: Alf Andersen

Setesdals store sønn er borte

Det var en av etterkrigstidens største personligheter i Setesdal som ble gravlagt fra Evje kyrkje fredag.