Selvmordsfilm provoserer

Filmregissør Øystein Stene mener det er farligere med en poetisk og sentimental beskrivelse av selvmord enn slik temaet skildres i filmen Bambieffekten.