• Formann Vidar Bjorvand i Kruse Smith mener det ville vært meget utfordrende å flytte kunstverket på fasaden. FOTO: Torgeir Eikeland

Dyrt og vanskelig å flytte kunstverket

Fasaderelieffet på gamle Agder Teater lar seg vanskelig flytte. Tirsdag arrangeres debattmøte om hva som skal skje med bygget.