- Hoves Quart-regning er betalt

Oslo Live har i kveld overført pengene som Hovefestivalen skylder Quart.