Alle sørlendinger ute av Frøken Norge

Blant de 20 gjenstående semifinalistene i Frøken Norge finnes det ikke en eneste sørlending.