• Marie (Bérénice Bejo) og Ahmad (Ali Mosaffa) er enige om å skilles, men mye er fremdeles uavklart mellom dem. FOTO: ARTHAUS

Når demninger brister