Sjekketriks med strikkegenser - det er gammel og slu kvinnekunnskap.