Er dette for grovt?

Ny Super Bowl-fadese: var en gitar bare en gitar da Prince opptrådte?