Har det feteste pengegliset på TV

Simon Cowells smil stivner nok ikke helt med det første. Han har tjent 440 millioner kroner det siste året.