• KAMP: Mads Mikkelsen som Draco og sam Worthington som Perseus i "The clash of tre Titans". FOTO: FILMWEB FOTO: Jay Maidment

Drabelig effektfull nyinnspilling i 2D og 3D