Med løskrutt i cowboyland

Et gift par – vellykkede, ultramoderne forretningsmennesker bosatt i New York – er blitt separert.