Hvem er den muslimske kvinnen?

Uklart budskap om hvor forskjellige 19 muslimske kvinner kan være, men interessante livshistorier.