Religiøst liv og praksis i endring

Boka gir et spennende bilde av store endringer i religiøs praksis gjennom en generasjon eller to.