Tåkelegger mer enn å oppklare

Denne boken bærer preg av å være et hastverksarbeid med mange kjepphester.