• MINNESMERKE: 22.juli-monumentet av Nico Widerberg skal plasseres i parken på hjørnet av Kikegaten og Gyldenløves gate. FOTO: Fotomonatasje/Svein Tybakken – Kristiansand kommune

22. juli-monumentet skal stå ved Domkirken

Nico Widerbergs minnesmerke over 22. juli-ofrene skal plasseres ved Domkirken i Kristiansand.