• En bakomfilm, kinesiske fabrikkarbeidere, en krigsfotograf og frykten for et helt alminnelig liv var noen av filmprosjektene som fikk støtte fra Sørnorsk filmsenter ved årets første tildelingsrunde. Daglig leder ved Sørnorsk filmsenter, Kirsten Bonnén Rask, delte ut drøye 1,6 millioner kroner til 14 ulike filmer. Dan Korneli (bakerst til venstre), Svein Tallaksen, Iain Forbes, Jon Michael Puntervold, Jan Rune Blom og Frode Vestad (begge med ryggen til) var noen av mottakerne. FOTO: Kjetil Samuelsen

Bonnén Rask: - Noe må skje

Sørnorsk filmsenter krever mer midler for å opprettholde veksten i filmmiljøet på Sørlandet. Alternativet er å nedjustere filmsenterets målsetting.