• DROPPER SIRDAL: Slike scener blir ikke lenger tilgjengelig for publikum i Sirdal. Her fra høstens lansering av «Dickie Dick Dickens» på Riksteatret. FOTO: Scanpix

- Alkoholservering har ingenting med saken å gjøre

Ifølge Riksteatret-direktøren er den viktigste årsaken til at de dropper forestillinger i Sirdal at det ikke er nok hotellrom på Tonstad.