• FOLE: Skulpturen er laget av billedhugger, maler og grafiker Ørnulf Bast. Den er plassert i krysset Skippergata/Markensgate, og ble reist i 1973. Skulpturens utforming er typisk for kunstneren, som ofte brukte føll, hopper, kvinner og barn i sine verk som et symbol på ungdom og frodighet. Folen blir ofte brukt til lek blant barn, og brukes også flittig av russen. Mønstrene som finnes på sidene og i manen og halen på hesten viser motiver fra de forskjellige årstidene. Det finnes også et eksemplar av "Fole" i Oslo og denne skulpturen er fra 1956. FOTO: Ann Magritt Arnli

Skulpturene vi passerer daglig

I siste sak i serien om Kvadraturens mange skulpturer har vi tatt for oss fem verk som mange av oss passerer ofte, kanskje til og med daglig. Neste gang du går forbi stopper du kanskje opp og kikker to ganger?