Fantasieggande og fascinerande barnebok

Forlaget burde ha tatt kostnadene med å trykke boka til Nina Bay frå Evje i minst A-4-format.