• Halvor Fjermeros håper biografien om Nicolai Wergeland kan bidra til å korrigere inntrykket folk har av nasjonsbyggeren. FOTO: Jon Anders Skau

Grundig men hastverkspreget