• UTAN DAUDKJØT: Linn Ullmann nyttar seg av ulike forteljarstemmer, lar ofte fleire personar fortelje om same hendinga. Boka på over 400 sider er utan daudkjøt.

Sår og sterk familiekrønike

Varsame oppattakingar, når ulike personar fortel om same hendinga, nyttar forfattaren til å skrelle bort lag etter lag av forteiingar og løgner