Vurderer Quart-samarbeidet

Kringkastningssjefen er usikker på kanalens videre dekning av Quart.