• Noah (Russell Crowe) er en mann som er villig til å ofre absolutt alt, også sin egen familie, for å utføre Guds vilje. FOTO: Photo credit: Niko Tavernise

Vann over hodet