F.v. Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Roy Hægeland, Åge Bjelland og Ingebjørg Borgemyr heiser regnbueflagget på toppen av bygget hvor Cultiva har kontorene. F.v. Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Roy Hægeland, Åge Bjelland og Ingebjørg Borgemyr heiser regnbueflagget på toppen av bygget hvor Cultiva har kontorene. Foto: Torgeir Eikeland

Cultiva heiser regnbueflagget