– Trygt å arran­gere festi­valer og konserter i Kristian­sand akkurat nå