Tidligere kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr, har vikariert i sin gamle jobb i høstferien. Tidligere kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr, har vikariert i sin gamle jobb i høstferien. Foto: Jacob J. Buchard

– Trygt å arran­gere festi­valer og konserter i Kristian­sand akkurat nå

Dagfinn Haarr mener det er trygt å arrangere konserter og festivaler i Kristiansand for tiden. Men konsertarrangør Jan Kenneth Transeth opplever sviktende billettsalg i høst, og tror det skyldes smittefrykt.