Figurene kommer!

Hele denne uken kan du se døde ting få liv i Kristiansand. Det er ikke en zoombie-invasjon, men den 9. internasjonale Figurteaterfestivalen.