Pengedryss over Barnefilmfestivalen

Barnefilmfestivalen får 387. 000 kroner i statlig støtte fra Kultur— og Kirkedepartementet. Det er første gang festivalen får direkte statstilskudd.