• Avdelingsleder Tor Egil Vaule Andersen foreslo selv å legge ned Gateakademiet. De siste årene har det vært vanskelig å rekruttere elever. FOTO: Jacob Buchard

Gateakademiet legges ned

Gateakademiet legges ned grunnet trang økonomi og få elever. Nåværende og tidligere elever synes det er synd.