100 år gammel humor – vanskelig i 2013

Det begynte litt stivt og litt teatralsk, men etter hvert fikk Knut Walle sving på sine utvalgte Pider Ro-historier slik at absurditetene hos Scott virkelig slo an hos premierepublikum lørdag kveld.