• I den amerikanske flettverksfilmen "Life Itself" spiller Olivia Wilde og Oscar Isaac et ungt, gravid par. FOTO: Norsk Filmdistribusjon

Life Itself: Traumer, tragedier og bla-bla-bla

Lite er så kleint som en banal film som gir seg ut for å være dypsindig.