• Guri Paulsen i Christianssand Byselskab er rystet over at både kulturstyreleder og kulturdirektør vil legge Jens Bjørneboes plass hit. FOTO: Torgeir Eikeland

«Misbruk av Bjørneboes navn»

Guri Paulsen i Christianssands Byselskab mener det er en hån mot Jens Bjørneboe å plassere ham mellom domkirka og katedralskolen.