Selvbevisst debutant

Leken makrell-allegori om individet og fellesskapet.