Det smeller i havna

Havna var ikke for de lettskremte i dag.