• BILDER OG DIALOG: -Et bilde har mange muligheter for tolkning. Hjertespråket er et visuelt språk som kommuniserer selv uten ord, på tvers av språk og kulturer, sier psykiatrisk sykepleier Anne Brit Wigaard (t.h.). Hun er en av dem som har brukt Gro Torvaldsen Rykkelids (t.v.) aktivt i terapi. FOTO: Ann Magritt Arnli

Bilder som snakker til hjertet

Illustratør Gro Torvaldsen Rykkelid mener mange forstår det visuelle bedre enn ord. Hun bruker bilder til dialog og inspirasjon.