Godt om død og sorg

Sterkt og ekte om sorgarbeid i trygge omgjevnader – og eldgamle myter som hjelpemiddel.