Psykologisk dyptloddende

Boka er på et nivå en hardbarket spenningsroman, men er samtidig en dyptloddende psykologisk roman.