Reidar Fuglestad har laget en rapport om kulturturisme for kulturminister Trine Skei Grande. Her er de fotografert i april foran bygget som skal bli Kunstsilo. Reidar Fuglestad har laget en rapport om kulturturisme for kulturminister Trine Skei Grande. Her er de fotografert i april foran bygget som skal bli Kunstsilo. Foto: Kjartan Bjelland

Jobber for regjeringen – får penger til Kunstsilo