Idrett eller Kristus

En bok om de mange som med sin sports- og idrettsglede, med eller uten kristen tro, er med å forme samfunnet.