• Spiller i Kilden: Jan G. Johansen har med seg både Sørlandet Symphonic Band og sitt eget storband i Kilden 30. mai. FOTO: LARS HOLLERUD

Sørlandet Symphonic Band spiller i Kilden

Jan G. Johansen har med seg flere gjester i konsertsalen 30. mai.